Centrum Edukacyjno Terapeutyczne CET Marcin Kuc coaching poradnictwo i terapia

Interwencja kryzysowa i wsparcie psychologiczne Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe Poradnictwo rodzinne, par oraz wychowawcze TUS trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży Socjoterapia - zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży Terapia pedagogiczna, terapia ręki, rewalidacja SPE Coaching life, par Trening funkcji poznawczych Trening odporności psychicznej, uważności i relaksacji BIOFEEDBACK HRV-RSA Logopedia i neurologopedia - wkrótce!!! Warsztaty i szkolenia on-line dla nauczycieli i specjalistów

O mnie .... Oferta i cennik

Pedagog terapeuta, certyfikowany interwent i coach kryzysowy, absolwent poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz socjoterapii, certyfikowany trener TUS coach i doradca zawodowy. W chwili obecnej student psychologii. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu - ekspert WSB w dziedzinie pedagogiki - terapii i profilaktyki, nauczyciel w świdnickich szkołach. Interwent kryzysowy i terapeuta w PCPR Kamienna Góra. Autor wielu publikacji metodycznych w ogólnopolskim Kwartalniku Doradca Kariery, portalu Siedem Liter, prelegent podczas wielu konferencji metodycznych z obszaru pedagogiki, interwencji kryzysowej i doradztwa zawodowego. SZCZEGÓŁOWY OPIS oferty oraz cennik w "ulotce" do pobrania

Oferta

przepisz kod z obrazka
Adres
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne CET
Bogusza Stęczyńskiego 19
58-100 Świdnica
E-mail
kuc.marcin@interia.eu
Telefon
+48.663373042
NIP
8842491132
konto Bankowe
25249000050000400037631614